Cómic

Presentación cómic

Bañares 001.jpg
Comic Bañares 14.jpg
Comic Bañares Contrportada.jpg

Documentación

Cómic 1ª Parte

Bañares 014.jpg

Cómic 2ª Parte

Bañares 015.jpg
A5 B 02 001.jpg
A5 B 02 005.jpg
A5 B 02 010.jpg